KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę są bezpłatne w całym czasie ich pracy.

Uchwała Nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. 

Stawka żywieniowa w Przedszkolu Nr 17 Kółko Graniaste wynosi 14.00 zł (od 1.09.2020) razy ilość dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za żywienie jest zgodna z Zarządzeniem NR 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Prosimy o dokonywanie wpłat na Konto żywieniowe: 36-1030-1508-0000-0005-5056-1042

W nazwie Odbiorcy należy wpisać: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc opłata za żywienie

Informujemy, że zgodnie z powyższym zarządzeniem istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za żywienie w przedszkolu.

Warunki zwolnienia z opłat oraz sposób ich uzyskania określa zarządzenie NR 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie NR 1302/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017r.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców dokonujemy na wyodrębniony rachunek Rady Rodziców - nowy numer konta od 1.06.2020r.!:

Nr rachunku: 95 1240 1037 1111 0010 9892 1673

Właściciel: RR przy PRZEDSZ.nr17

Nazwa właściciela: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 17

Ubezpieczenie 2020/2021 - ogólne warunki ubezpieczenia