KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Grupa III Hula Hop

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie pracują nauczycielki:

mgr Katarzyna Jaworska

mgr Anna Wierzbicka

oraz pracownicy obsługi:

p. Anna Wojciechowska

To my grupa Hula Hop! jesteśmy grupą pięciolatków. Na co dzień czas w przedszkolu spędzamy z panią Kasia i panią Ania natomiast pyszne posiłki podaje nam pani Ania. Naszą grupę wspiera również nauczyciel wspomagający - pani Wiola. Każdego dnia uczymy się tworzyć pozytywne relacje zgodnie z ideą porozumienia bez przemocy poprzez poznawanie i nazywanie naszych emocji i potrzeb. W tym celu słuchamy też ciekawych opowiadań i dużo rozmawiamy. W dalszym ciągu Pani Kasia często przygotowuje dla nas rożne ciekawe masy sensoryczne, którymi chętnie się bawimy. Pani Ania pomaga nam w pielęgnowaniu kącika kwiatow doniczkowych. Codziennie bardzo chętnie słuchamy czytanych przez panie ciekawych książek. W naszej grupie uczymy się poprzez zabawę. Codziennie aktywnie spędzamy czas. Z panią Kasią ćwiczymy jogę i uważność, a z panią Anią rozwijamy percepcje wzrokową . Ten rok przedszkolnym rozpoczeliśmy projektem badawczym 'Moja miejscowość' tak też planujemy pracować przez następne miesiące. "

Moja miejscowość – projekt edukacyjny

Termin realizacji: wrzesień – październik 2020

Cele główne:

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji
  • doskonalenie umiejętności formułowania pytań
  • wzmacnianie poczucia sprawstwa, własnej wartości
  • wzbogacanie słownika dzieci słownictwem związanym z tematem projektu
  • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się poza terenem przedszkola
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupach
  • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia
  • rozwijanie zainteresowań
  • dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej

Rodzaje aktywności: językowa, literacka, matematyczna, plastyczna, techniczna, społeczno – przyrodnicza, ruchowa, teatralna

Środki dydaktyczne: ilustracje, teksty literackie, filmy edukacyjne, przybory malarskie, muzyka

Etapy pracy nad projektem

Zadania dzieci (przy współdziałaniu rodziców i środowiska lokalnego)

Zadania nauczycieli

Rozpoczęcie projektu

Dzieci oglądają mapy Warszawy, ilustracje dzielą się spostrzeżeniami, uwagami.

• Próba podania własnego adresu zamieszkania

Poznajemy na jakiej ulicy mieści się nasze przedszkole

• Próby stworzenia pierwszej siatki wiedzy dzieci – zebranie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń

dzieci.

• Sporządzenie listy pytań do ludzi – ekspertów mogących dostarczyć odpowiedzi na nurtujące pytania

dzieci.

• Lista ekspertów zaproszonych do przedszkola.

• Lista miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić.

· Zainspirowanie dzieci do zajęcia danym tematem poprzez dostarczenie różnego rodzaju ilustracji, oglądanie – książek, filmów, fotografii bądź słuchanie tekstów literackich

· Sprecyzowanie tematu, którym chcą dzieci się zająć.

· Analiza i obserwacja swobodnych działań dzieci, przygotowanie wstępnej siatki wiedzy określającej stan wiedzy dzieci na temat.

· Spisanie listy pytań dzieci.

Realizacja projektu

WIZYTY EKSPERTÓW

Eksperci:

– rodzic

- Dyrektor Przedszkola

• Przeprowadzenie wywiadów z ekspertami.

• Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć – fotografia, rysunek.

• Obdarowanie ekspertów wcześniej przygotowanymi prezentami (np. laurkami).

 

ZAJĘCIA TERENOWE

• Wycieczka na pobliski Pl. Dąbrowskiego

• Wycieczka do Ogrodu Saskiego

• Wycieczka do Pałacu Kultury

• Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego

 

 

UDZIAŁ RODZICÓW:

 

• Uczestnictwo w wycieczkach.

• Pomoc w zapisywaniu spostrzeżeń, wyszukiwaniu

ciekawostek, organizacji wystaw, przygotowaniu potrzebnych materiałów

WIZYTY EKSPERTÓW

• Zaproszenie ekspertów do przedszkola, zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy dzieci – siatka wiedzy, podkreślenie listy pytań dzieci w celu poszerzenia ich stanu wiedzy.

• Przygotowanie dzieci do przyjęcia ekspertów – zapoznanie z nimi, rozmowa o tym, czego chcemy się dowiedzieć o pracy policji.

• Pomoc w sporządzeniu listy pytań dzieci i odpowiedzi udzielonych przez ekspertów.

• Wyjaśnienie dzieciom nieznanych pojęć i ich zapisanie

 

ZAJĘCIA TERENOWE

• Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się poza terenem przedszkola.

• Pomoc w przygotowaniu listy rzeczy potrzebnych do realizacji zajęć w terenie.

• Pomoc w przygotowaniu zadań dla poszczególnych grup dzieci.

 

DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU

• Zgromadzenie materiału do zabaw dydaktycznych.

• Inspirowanie i zachęcanie do aktywności zabawowej.

• Zainspirowanie dzieci do założenia kącika „Moja miejscowość”.

• Zorganizowanie materiałów do stworzenia prac plastycznych.

• Dostarczenie dzieciom materiałów edukacyjnych w postaci; książek, fotografii, zdjęć, gazet.

• Zorganizowanie za planowych wycieczek

• Pomoc w gromadzeniu i wyeksponowaniu artykułów kąciku okolicznościowym.

• Prowadzenie zajęć plastycznych – prezentacja nowych technik oraz sposobów łączenia różnorodnych materiałów.

• Organizacja zabaw dramowych, ruchowych związanych z tematem.

• Przygotowanie tekstów literacki, muzyki związanej z tematem.

• Pomoc w przygotowaniu rożnych form scenicznych związanych z tematem projektu.

• Systematyczne modyfikowanie siatki wiedzy dzieci.

• Zachęcenie rodziców i współpracowników oraz przedstawicieli środowiska lokalnego do współpracy.

Zakończenie projektu

• Przygotowanie nowej, aktualnej siatki wiedzy dzieci. Sprawdzenie czy uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, analiza pod kątem kogo jeszcze możemy zapytać i czy jest to możliwe?

• Podsumowanie stanu wiedzy poprzez dzielenie się spostrzeżeniami i zdobytą wiedzą.

• Wystawienie przedstawienia dla dzieci w przedszkolu, rodziców z wykorzystaniem zdobytej wiedzy na postawie tekstów literackich i utworów muzycznych.

• Prezentacja dorobku prac plastycznych dzieci związanych z tematem projektu.

• Zaproszenie gości: rodziców przedstawicieli środowiska lokalnego na prezentację całkowitego doboru dzieci.

• Pomoc w sporządzeniu aktualnej siatki wiedzy.

• Notowanie ewentualnych pytań.

• Współudział w przygotowaniu wystaw prac plastycznych i prezentacji dorobku dzieci.

• Dostarczenie materiałów do wykonania elementów dekoracyjnych, gadżetów do przedstawienia.